Ledenadministratie

Aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich middels het inschrijfformulier bij het betreffende secretariaat aanmelden. 
Het inschrijfformulier is hier te downloaden. Als nieuw handbal- of voetballid mag je vier keer kosteloos meetrainen. Stuur hiervoor een mail naar het betreffende secretariaat.

Jouw sportuitrusting met ZV-clublogo bestel je eenvoudig en voordelig via deze link.

 

Wijziging persoonsgegevens
Om de ledenadministratie actueel te houden verzoeken wij je adreswijzigingen en/of wijziging van bankrekening- of gironummer per e-mail door te geven aan het betreffende secretariaat van jouw sport.

Beëindiging lidmaatschap
Afmelden kan per e-mail bij het betreffende secretariaat, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor het einde van het verenigingsjaar. Het voetbal- en handbalverenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni, het verenigingsjaar van de tennis loopt van 1 april tot 31 maart. Wanneer je het lidmaatschap wil beëindigen, ben je tot het eind van verenigingsjaar de contributie verschuldigd. Na opzegging wordt ook de verstrekte machtiging aan het einde van het seizoen automatisch ingetrokken.