Normen en waarden rond het voetbal(veld)

Zenderen Vooruit vindt goede normen en waarden enorm belangrijk! Iedereen die een binding met onze club heeft, zowel actief als speler, bestuur en lid maar daarnaast ook als ouder, toeschouwer of supporter langs de lijn, moet zich realiseren dat zij op die momenten het uithangbord zijn van de club en daarom ook de waarden en normen van onze club vertegenwoordigen. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit zeker ook geldt wanneer we te gast zijn bij andere verenigingen.

Supporters, waaronder ouders beïnvloeden voetballers bewust of onbewust met het sportieve voorbeeld dat ze zelf geven tijdens voetbalwedstrijden. Dit kunnen ze doen als supporter of als spelende ouder binnen de sportvereniging. Zo kunnen ouders voetballende zoons en dochters enthousiasmeren en stimuleren. Dat is positief voorbeeldgedrag.

Helaas bestaat er ook zoiets als negatief voorbeeldgedrag. Denk aan vloekend langs de lijn staan, agressief gedrag richting trainers, spelers, begeleiding en arbitrage. Soms komt dit gedrag voort uit het niet eens zijn met een beslissing of omdat spelers niet voldoen aan het verwachtingspatroon van de supporters/ouders. Dit gedrag is nou niet bepaald sfeerverhogend. Spelers voelen zich hier niet fijn bij en gaan er zeker niet beter door presteren. Er bestaat zelfs een kans dat ze dit negatieve gedrag op den duur gaan overnemen en in plaats van beter alleen maar slechter gaan spelen.

Dit wil niemand, spelers niet, supporters niet en zeker ook onze club niet. Daarom bij deze de oproep om onze mooie club ten alle tijde POSITIEF te steunen. Sport en presteren moet leuk zijn, maar vooral leuk blijven.