Afmelden handbal

Het lidmaatschap eindigt na opzegging door het lid aan het einde van het seizoen. Deze afmelding moet een maand voor het einde van het seizoen, dus voor 1 juni bij de secretaris van de afdeling handbal binnen zijn. Dit mag schriftelijk of via e-mail.