Onze visie

Vanuit de vereniging Zenderen Vooruit een duidelijk en gestructureerd beleid voeren richting de sponsoren, met als doel Zenderen Vooruit maximaal te laten presteren in- en naast het veld. Zonder sponsoren is dit onmogelijk en daarom worden Sponsoren door Zenderen Vooruit gezien als de belangrijke 12e man.

De sponsoren maken het mede mogelijk om voor iedereen binnen de Zenderense gemeenschap en daarbuiten aan sport te doen bij Zenderen Vooruit, en vervullen  daarmee een belangrijke maatschappelijke functie.