Organisatie

De sponsorcommissie bestaat uit een coördinator en twee leden. De sponsorcommissie verzorgt het sponsorplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Er zal een actuele administratie rondom de sponsorcontracten worden gevoerd en zal in samenwerking met het bestuur voor naleving van contracten zorgdragen. Tijdens de jaarvergadering zal een jaaroverzicht gepresenteerd worden.

Tevens zal de sponsorcommissie nieuwe vormen van sponsoring bedenken en kritisch kijken naar de beoordeling van het geleverde resultaat van de bestaande vormen van sponsoring

De sponsorcommissie zal maandelijks bij elkaar komen, waarbij de stand van zaken besproken zal worden.  Gegevens zullen worden verwerkt in Google Docs, waarbij gemachtigden een duidelijk overzicht hebben van de sponsoren en deze gelijk bijgewerkt kunnen worden.