Sponsoring in de vorm van goederen en diensten

Een andere bekende vorm van sponsoring bestaat uit sponsoring in de vorm van goederen en diensten. Bij deze vorm van sponsoring biedt de sponsor producten aan of verleent diensten aan uw vereniging.

Het beleid is dat Zenderen Vooruit altijd eerst informeert bij haar eigen sponsoren indien goederen of diensten geleverd moeten worden. Er wordt samen met de sponsor gekeken naar de mogelijkheden die geboden kunnen worden, en vervolgens wordt besloten waarom het wel of niet bij de sponsor gehaald wordt. Dit gaat in goed overleg met de sponsor en Zenderen Vooruit.

Zenderen Vooruit probeert hierin een open beleid te voeren samen met de sponsoren.