Contributie tennis

Contributie Zenderen Vooruit voor de afdeling Tennis

 

Contributieregeling (Geldig vanaf juli 2016)

 

Het contributieseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart

 

Tennis

Per kwartaal

Leden

t/m 9 jaar

 

 € 10,00

Leden

10 t/m 13 jaar

 

 € 10,00

Leden

14 t/m 17 jaar

 

 € 10,00

Leden

18 jaar en ouder

wedstrijd

 € 43,75

Leden

18 jaar en ouder

recreant

 € 37,50

Leden

Donateurs

 

 € 6,25

In de zomermaanden : juni - juli en augustus, is het (ook voor leden van de afdelingen Handbal en Voetbal) mogelijk om een Zomerlidmaatschap voor 3 maanden voor de afdeling tennis te nemen tegen een eenmalig bedrag ad € 25,00.

Lessen:          

Het lesgeld bedraagt € 10,00 per tennisles. De duur van een lesbundel beslaat 18 lessen. De lessen vinden plaats in de maanden april t/m augustus. LET OP: de lesgelden worden om administratieve redenen, verdeeld over vier kwartalen, automatisch geïncasseerd. Dus ook nog wanneer nog de lessen afgelopen zijn.

Het is niet mogelijk tijdens deze bundel het lidmaatschap op te zeggen.

Gedurende het seizoen kan er nog gebruik gemaakt worden van de tennisbaan. 

De senior wedstrijdleden betalen jaarlijks, bij de eerste inning van de contributie in juli, naast de verschuldigde contributie, de helft van het lidmaatschapsgeld van de R.C. Borne.

 

 • Tennisleden mogen gedurende 1 (een) maand een introducé meenemen.
 • Alle leden/donateurs dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.
 • De inning van de automatische incasso vindt plaats per kwartaal:
  • Juni
  • Oktober
  • Januari
  • April

 

Wijzigingen onder voorbehoud