Contributieregeling (Geldig vanaf juli 2016)
Het contributieseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart
Tennis Per kwartaal
Leden t/m 9 jaar  € 10,00
Leden 10 t/m 13 jaar  € 10,00
Leden 14 t/m 17 jaar  € 10,00
Leden 18 jaar en ouder wedstrijd  € 43,75
Leden 18 jaar en ouder recreant  € 37,50
Leden Donateurs  € 6,25

In de zomermaanden : juni – juli en augustus, is het (ook voor leden van de afdelingen Handbal en Voetbal) mogelijk om een zomerlidmaatschap voor 3 maanden voor de afdeling tennis te nemen tegen een eenmalig bedrag ad € 25,00.

Lessen:          

Het lesgeld bedraagt € 10,00 per tennisles. De duur van een lesbundel beslaat 18 lessen. De lessen vinden plaats in de maanden april t/m augustus. LET OP: de lesgelden worden om administratieve redenen, verdeeld over vier kwartalen, automatisch geïncasseerd. Dus ook nog wanneer nog de lessen afgelopen zijn.

Het is niet mogelijk tijdens deze bundel het lidmaatschap op te zeggen.

Gedurende het seizoen kan er nog gebruik gemaakt worden van de tennisbaan.

De senior wedstrijdleden betalen jaarlijks, bij de eerste inning van de contributie in juli, naast de verschuldigde contributie, de helft van het lidmaatschapsgeld van de R.C. Borne.

 

  • Tennisleden mogen gedurende 1 maand een introducé meenemen.
  • Alle leden/donateurs dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.
  • De inning van de automatische incasso vindt plaats per kwartaal in juni, oktober, januari en april van het betreffende contributiejaar.