Zenderen – Met ingang van 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar gegaan. Dit betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Het bestuur van Zenderen Vooruit heeft aan dit gewijzigde beleid de volgende uitvoering geven.

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf jonger dan 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten, waaronder sportverenigingen

Hoe gaan we om met alcohol binnen onze vereniging?

Wij schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar geen alcohol. De barmedewerkers hebben het recht te vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd kunnen nagaan van degene die alcohol wil kopen. En verder:

  • De nieuwe regels zijn zichtbaar in de kantine;
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan;
  • Volwassenen (> 18 jaar) mogen geen alcohol kopen en vervolgens doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben, een boete krijgen, ook als het flesje of blikje gesloten is. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

De overheid heeft de wet aangepast om zo jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken.

Zenderen Vooruit wil zich aan de wet houden en het beleid om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen.

Wij gaan er vanuit dat alle (ouders van) leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze vrijwilligers die dit mede uit moeten voeren.