De kantine speelt een belangrijke rol binnen de sportvereniging, niet alleen als ontmoetingspunt voor en na de wedstrijden en trainingen maar ook als bron van inkomsten. Zonder een kantine kan onze vereniging nauwelijks draaiende gehouden worden. Er zal dan ook veel aandacht geschonken moeten worden aan het beheer ervan. De kantinediensten worden mede verzorgd door de leden van alle afdelingen. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Iedereen die ingedeeld is krijgt hiervan een exemplaar en het staat tevens in de VOX vermeld.

Indien men verhinderd is om kantinedienst te draaien, dient men zelf zorg te dragen voor vervanging en dit te melden aan onze kantinebeheerders. Ook als men de kantine nodig heeft voor activiteiten dienen de beheerders op de hoogte gebracht te worden. Tijdens de dinsdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zondag, zal een groep van barvrijwilligers / leden de kantinediensten verzorgen.
Op zaterdag zullen de ouders van de jeugdleden kantinediensten verzorgen. Het rooster hiervoor staat onder andere vermeld in de VOX. De leiders van de thuisploeg dienen een half uur voor de eerste wedstrijd de sleutels van de kantine op te halen.

De kantinediensten op zondag starten om 7.45 uur.

Aanspreekpunt voor alle zaken over de kantinedienst is:

Coen Ragbourn

Email:   ragbourn_coen@hotmail.com
Telnr:  06 – 5100 8035

Sleutels kunnen worden opgehaald bij familie Kamphuis, Hoofdstraat 111. Vergeet niet om deze sleutels ook weer terug te brengen.
Als je niet kunt dan zorg je zelf voor vervanging.

Als je kantinedienst op vrijdagavond hebt, zorg er dan voor dat je tijdig aanwezig bent zodat om 20.00 uur de kantine open is en de koffie klaar staat. De leden die om 20.30 uur trainen kunnen dan vooraf nog koffie drinken en degene die vroeg klaar zijn met trainen kunnen dan ook bij de bar voor consumpties terecht.

 

Alcoholbeleid binnen Zenderen Vooruit

In 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar gegaan.

Het voetbalbestuur van Zenderen Vooruit zal aan dit gewijzigde beleid de volgende uitvoering geven.

Lees meer