Iedereen heeft het recht om zich in een schone kleedruimte om te kleden en te kunnen douchen. Houd daarom de kleedkamers schoon en laat deze netjes achter.

Zorg er dus voor dat je de kleedkamers niet onnodig bevuilt. Dit betekent onder meer geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen. Maak je schoenen schoon op de daarvoor bestemde borstels. Afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken. Na gebruik het toilet doorspoelen.

Kleedkamers dienen na gebruik te worden opgeruimd en schoongemaakt. Bij wedstrijden gaat het dan ook om de kleedkamers van de tegenstander Gebruik voor het schoonmaken zonodig de trekker. Help elkaar bij het schoonhouden en –maken van de kleedkamers. Laat geen spullen achter.

De trainer/ leider dient na de training/ wedstrijd de kleedkamers te controleren. Bij wedstrijden controleert de leider ook de kleedkamer van de tegenstander. De trainer/ leider controleert de kleedkamers direct nadat de laatste speler hieruit vertrokken is en doet de kleedkamer daarna op slot. De trainer/ leider ziet toe op het schoonhouden van de kleedkamers, hij/zij is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer en kan daarop worden aangesproken.

Spreek elkaar aan op gedrag dat in strijd is met dit beleid. Zie je iemand de kleedkamper bevuilen, spreek hem/ haar erop aan en geef het door aan de verantwoordelijke trainer/ leider, zodat die kan optreden.

De leider/ trainer controleert voor de wedstrijd/ training de kleedkamer(s). Indien op dat moment geconstateerd wordt dat sprake is van bevuiling, wordt hiervan melding gemaakt aan een van de bestuursleden, zodat de vervuiler, althans de verantwoordelijke leider/ trainer alsnog kan worden aangesproken.

Voor iedere kleedkamer dat na gebruik niet schoon achtergelaten wordt, wordt € 50,00 boete aan de verantwoordelijke trainer/ leider toegekend. Op wedstrijddagen behoort zoals gezegd het thuisspelende team de kleedkamer van de gasten ook schoon te maken. Gebeurt dit niet dan wordt de boete dus 2 x € 50,00 = € 100,00 voor beide kleedkamers.

Hierbij een klemmende oproep aan alle leiders en trainers dat deze regel streng nageleefd wordt. Dit beleid geldt voor iedereen, dus voor zowel de senioren als ook voor de jeugd.

Wees zuinig op onze kleedkamers. Ga zorgvuldig om met de eigendommen van onze vereniging. Vernielingen zullen worden verhaald op de daders. Wordt een vernieling waargenomen, spreek de dader dan aan en geef de vernieling door aan een van de bestuursleden, zodat hiertegen kan worden opgetreden. De dader zal geschorst of geroyeerd worden als lid.