Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen vanaf 28 april te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor Sport zijn de onderstaande verruimende maatregelen vanaf 29 april toegestaan.  Wij denken dat iedereen erg blij is dat er een verruiming mogelijk is gemaakt.

Verruiming maatregelen Sport:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog wel gesloten. Ouders zijn niet toegestaan op het sportcomplex. Voor iedereen boven de 18 jaar verandert niets. Voor hen geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen doen. Wel kunnen zij individueel blijven trainen in de openbare ruimte door bijvoorbeeld een rondje te gaan hardlopen of fietsen met gepaste afstand tot anderen.

Zenderen Vooruit gaat uiteraard haar jeugdleden in de gelegenheid stellen weer te gaan trainen/sporten. Echter moeten we hierbij wel een aantal afspraken met elkaar maken om het trainen in goede en verantwoorde banen te leiden. Hieronder lees je onder welke voorwaarden er aan de trainingen kunnen worden deelgenomen.

Training JO7 – JO12:

Er kan in principe ‘gewoon’ getraind worden waarbij we rekening houden met:

 • Spelers komen 5-10 minuten voor aanvang training op het complex. (was je handen voordat je naar de club vertrekt en ga thuis nog even naar het toilet)
 • Kom in trainingstenue naar de training. Voetbalschoenen kunnen op het veld aangetrokken worden.
 • Kleedkamers zijn niet beschikbaar. (alleen de trainer komt in het materiaalhok)
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van drinkflessen van de club. Spelers mogen eigen drinkfles meenemen. (deze thuis te vullen, de kraan bij ZV niet gebruiken!!)
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Na de training niet blijven hangen, maar naar huis.
 • Ouders mogen de jongere jeugd naar de training brengen, maar gaan daarna weer weg en blijven niet bij de training kijken!!
 • Ouders halen de jongste jeugd einde training op. Ze gaan niet samen aan het veld staan socializen. Houdt minimaal 1,5 meter afstand en neem jullie kind direct na de training mee naar huis.
 • Ook voor ouders geldt, ben je verkouden, heb je koorts of voel je je niet lekker, BRENG/HAAL JE KIND NIET NAAR DE TRAINING en regel vervanging!!

Jeugd O15 – O19:

Er kan getraind worden, maar in tegenstelling tot de jongere jeugd dient hier rekening te worden gehouden met de standaard coronaregels, namelijk minimaal 1,5 afstand, handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog. Verder gelden hier ook de volgende regels:

 • Spelers komen 5-10 minuten voor aanvang training op het complex. (was je handen voordat je naar de club vertrekt en ga thuis nog even naar het toilet)
 • Kom in trainingstenue naar de training. Voetbalschoenen kunnen op het veld aangetrokken worden.
 • Kleedkamers zijn niet (alleen de trainer komt in het materiaalhok)
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van drinkflessen van de club. Spelers mogen eigen drinkfles meenemen. (deze thuis te vullen, de kraan bij ZV niet gebruiken!!)
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Geen partijvormen ivm de 1,5 meter afstandregel.
 • Na de training niet blijven hangen, maar naar huis.

Alleen wanneer we ons houden aan de afgesproken regels is sporten/trainen op ons sportcomplex verantwoord.

We gaan er niet vanuit dat het nodig is, maar mocht blijken dat er bewust wordt afgeweken van bovenstaande regels, dan zal ZV daarop ingrijpen.

We moeten samen zorgen voor een veilige sportomgeving.

 

Het trainingsschema voor de komende weken is hier in te zien: Trainingstijden teams rest seizoen