Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich middels het inschrijfformulier bij het betreffende secretariaat aanmelden.

Secretariaat Handbal
geralda.brus@ziggo.nl

Afmelden

Het lidmaatschap eindigt na opzegging door het lid aan het einde van het seizoen. Deze afmelding moet een maand voor het einde van het seizoen, dus voor 1 juni via e-mail bij de secretaris van de afdeling binnen zijn.

Contributie

Contributieregeling (Geldig vanaf juli 2016)
Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni

 

Handbal Per kwartaal
Leden t/m 9 jaar  € 26,50
Leden 10 t/m 13 jaar  € 29,00
Leden 14 t/m 17 jaar  € 36,50
Leden 18 jaar en ouder wedstrijd  € 62,00
Leden 18 jaar en ouder alleen trainen  € 31,00
Leden Donateurs  € 6,25

 

Extra informatie betreffende contributie voetbal:

 • Wedstrijdleden die lid zijn van meerdere afdelingen binnen Zenderen Vooruit, betalen voor het tweede of derde lidmaatschap de helft (50%) van de laagste contributie. Dit geldt voor handbal, voetbal en  enkel tennis seniorenleden.
  • Voorbeeld: seniorlid van de afdeling voetbal gaat recreatief tennissen: € 62,00 + € 37,50.
  • Voorbeeld: seniorlid van de afdeling handbal gaat wedstrijd voetballen: € 62,00 + € 31,00
  • Als nieuw lid mag je vier keer kosteloos meetrainen. Dit kan door een mail te sturen naar het betreffende secretariaat. Na de vierde keer dient er een aanmeldingsformulier bij de afdelingsecretaris ingeleverd te worden.
  • Alle leden/donateurs dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.
  • De inning van de automatische incasso vindt plaats per kwartaal in juni, oktober, januari en april van het betreffende contributiejaar.