Als gevolg van de corona hebben wij dit jaar geen Algemene Leden Vergadering fysiek kunnen houden en is er daarom eind mei een nieuwbrief naar alle leden verstuurd. In deze nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de club. Net als elk jaar hebben we ook dit jaar weer naar de contributie van onze vereniging gekeken. Dit doen we door ons eigen tarief te vergelijken met omliggende verenigingen en anderzijds ook te kijken naar het resultaat. Vorig jaar hebben we daarom ook de contributie van de tennis hiervoor aangepast en deze zal komend seizoen ook niet wijzigen. De contributie van de handbal en voetbal hebben we daarentegen sinds 1 juli 2016 niet meer gewijzigd en kijkend naar de huidige situatie en de contributie van ZV met omliggende verenigingen dan komen wij tot de conclusie dat we deze contributies per 1 juli 2021 gaan verhogen. Waarbij we tevens een kledingfonds oprichten om extra inkomsten te genereren voor de vereniging. Door het hebben van het kledingfonds hopen we extra (sponsor)inkomsten voor de vereniging te realiseren. Tot slot hebben we ook gekeken naar de huidige onderverdeling van leeftijdscategorieën waarbij wij hebben besloten om deze gelijkmatiger te laten oplopen en meer in lijn met andere verenigingen te trekken.

Contributieregeling (Geldig vanaf 1 juli 2021) handbal en voetbal
 Categorie Contributiebedrag
per kwartaal*
Leden t/m 8 jaar  € 30,00
Leden 9 t/m 10 jaar  € 32,50
Leden 11 t/m 12 jaar  € 35,00
Leden 13 t/m 14 jaar  € 37,50
Leden 15 t/m 16 jaar  € 42,50
Leden 17 t/m 18 jaar  € 50,00
Leden 19 jaar en ouder  € 65,00
Donateurs  € 6,25

*De bedragen zijn inclusief 3 euro per kwartaal voor het kledingfonds.
Voor leden die alleen trainen geldt 50% van bovenstaande contributiebedragen.

De eerste contributie van het nieuwe seizoen zal, mede door vakantie en het verwerken van aan- en afmeldingen, eind augustus plaatsvinden. De andere contributies zullen eind oktober, januari en april worden geïncasseerd.

Mocht je de nieuwsbrief hebben gemist en wil je deze alsnog graag ontvangen, neem dan even contact op met één van de bestuursleden.