Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 april van dit jaar is besloten dat het sportpark op zaterdag en tijdens trainingen van de jeugdteams geheel rookvrij is. Dat betekent dat er op zaterdag en wanneer er een jeugdteam traint niet meer gerookt mag worden binnen de omheining van het sportpark. Deze maatregel gaat vanaf heden in.

Roken en sporten passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Helaas wordt er buiten nog gerookt op de sportvereniging. Op zaterdag is er veel jeugd op ons sportpark en wij willen als vereniging de jeugd zo veel mogelijk beschermen tegen (mee)roken. Met een rookvrij sportterrein geven we het goede voorbeeld aan kinderen en dragen we uit dat niet-roken de norm is.

Buiten deze jeugdactiviteiten kan en mag er buiten nog gerookt worden. Dit echter wel graag op plekken waar andere mensen er geen last van hebben. Dus niet meer bij de in- en uitgang van de kantine. Tevens ook graag de peuken in de daar voor bestemde asbakken deponeren.

Het bestuur gaat ervan uit dat men elkaar wijst op het geldende rookverbod mocht men het rookverbod even vergeten zijn.