Zenderen Vooruit VR1

Marije Demmer

Anne Freeman

Wieke Kamphuis

Merle Overklift

Maren Veldhuis

Teamsponsor

Balsponsor

Begeleiding

Raymond Overklift

Trainer/Leider

Trainingen

Dinsdag: 18:30u – 20:00u
Zenderen Vooruit

Donderdag: 20:00u – 21:30u
BVV Borne